6 OCTOMBRIE, VINERI

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Radisson Blu Leogrand Convention Center, Sala Răut și Prut | 09:30 – 15:00

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

09:30 – 10:00

Înregistrarea participanților și cafea de salut

10:00 – 10:30

MESAJE DE SALUT

 
 • Octavian CALMÎC, Ministru al economiei și infrastructurii al Republicii Moldova
 • Peter MICHALKO, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova
 • Alessandro RAINOLDI, JRC, Unitatea de Dezvoltare Teritorială

10:30 – 12:00

PANELUL I

 
 • Dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova, Vitalie IURCU, Viceministrul economiei al Republicii Moldova
 • Cartografierea și identificarea potențialului regional al Republicii Moldova, Hugo HOLLANDERS, S3 Platform
 • Importanța Procesului de Descoperire antreprenorială în dezvoltarea Specializării inteligente în România, Gabriela MACOVEIU, Agenția de Dezvoltare Nord – Est, România
 • Experiența Italiei în organizarea Procesului de Descoperire Antreprenorială pentru Specializarea Inteligentă și implicarea Mediului de Afaceri, Alina CANDU, S3 Expert, Regiunea Lombardia

Moderator – Iulia IABANJI, Director General al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

12:00 – 13:00

Pauză de prânz

14:00 – 15:00

PANELUL II

 
 • Instrumente de suport pentru IMM-uri la nivel regional, Iulia IABANJI, Director General al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
 • Metode de promovare al potențialului și avantajului competitiv regional din Republica Moldova

Moderator – Svetlana ȚURCANU, Șef al Departamentului pentru Dezvoltarea Politicilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Comerț, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

15:00 – 16:00

TOTALURILE ȘI CEREMOINA DE PREMIERE A CONCURSURILOR NAȚIONALE

RECEPȚIE

 
 • Concursul ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”
 • Concursul Național ”IMM – Model de Responsabilitate Socială”

 

VIZITA OFICIALĂ A PRIM-MINISTRULUI UCRAINEI

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Radisson Blu Leogrand Convention Center, Sala Răut și Prut |09:30 – 15:00

13:30 – 14:00

PANELUL II

FORUL PREMIERILOR

 

 
 • Pavel FILIP, Prim-ministru al Republicii Moldova
 • Volodimir GROISMAN, Prim-ministru al Ucrainei
 • Cooperarea mediului de afaceri dintre Republica Moldova și Ucraina, Alexandru BALTAG, Director General al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM)

 

Moderator – Vitalie ZAHARIA, Director General al Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)

 

EVENIMENTUL DEDICAT ZILEI PROFESIONALE A INGINERULUI ”ROLUL INGINERULUI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE”

Centrul TEKWILL, facultățile Universității Tehnice din Moldova | 09:30 – 15:30

09:30 – 10:00

Înregistrarea participanților

Deschiderea oficială a evenimentului dedicat sărbătorii profesionale “Ziua Inginerului”
10:00 – 10:10 MESAJE DE SALUT
 
 • Monica BABUC, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
10:10 – 11:40

PANELUL I

ROLUL INGINERULUI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE

 
 • Rolul Inginerului în dezvoltarea economiei naţionale, Viorel Bostan, rector UTM, Prof.univ.dr.hab.
 • Dezvoltarea învăţământului ingineresc în modelul dezvoltării economice. Provocări și perspective. Viorelia Moldovan Bătrînac, Prof.univ., Dr., Consilier principal de stat al Prim-ministrului Republicii Moldova
 • INGINERUL - forţa motrice a dezvoltării industriei şi economiei naţionale, Valeriu Cosarciuc, Preşedintele Moldagroteh
 • Investiții în Zonele Economice Libere și oportunităti de angajare pentru ingineri, Marin Ciobanu, Dr. în economie, absolvent UTM, Administrator Principal al Zonei Economice Libere Bălţi

Moderator – Doina NISTOR, Director al Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova

11:40 – 12:30

PAUZĂ DE PRÂNZ

TRANSFER LA FACULTĂȚI. VIZITAREA NOILOR CENTRE, LABORATOARE DE INSTRUIRE ȘI CERCETARE, CREATE CU SUPORTUL ÎNTREPRINDERILOR ȘI COMPANIILOR PARTENERE MITUTOYO, TEKWILL, ZIP HOUSE, ETC.

13:00 – 14:30

PANELUL II

PLATFORMA DE PARTENERIAT FACULTATEA

 
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile: informatică şi ingineria sistemelor,  ingineria software şi automatică, microelectronică, inginerie biomedicală”, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică  (str. Studenţilor 7, aula 3-III, 3-208)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile tehnologia construcţiei de maşini, design industrial şi de produs, maşini şi aparate, transporturi”, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (str. Studenţilor 9/8, aula 6-II, 6  415)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile tehnologiilor alimentelor”, Facultatea Tehnologia Alimentelor (str,. Studenţilor 9/9  aula 5-I, 5 -120)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile industriei uşoare şi poligrafiei”, Facultatea Textile şi Poligrafie, Centrul ZIP house (str Studenţilor 9/19)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile electronica şi telecomunicaţii”, Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii ( bd. Ştefan cel Mare, 168, corp de studii nr. 1, aula 1–215)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile energetică şi inergie electrică”, Facultatea Energetică şi Iginerie Electrică ( str. 31 August 1989, 78, corp de studii nr.2, aula 2–222, 2- 326)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile: arhitectură, urbanism, sisteme inginereşti în construcţii, drumuri, căi ferate, poduri, protecţia mediului”,  Facultatea Urbanism şi Arhitectură (bd. Dacia, 39, corp studii nr. 9, aula 9-212)
 • Platforma “Parteneriat cu întreprinderile din domeniile construcţiilor, geodeziei, cadastru, ingineriei economice şi business”, Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru (bd. Dacia, 41, corp studii nr. 10, aula 10- 302, 10 - 305)
Moderatori – decanii facultăţilor
13:00 – 14:30

PANELUL III

TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ ȘI A STAGIILOR DE PRACTICĂ LA ÎNTREPRINDERI (SECTORIAL PE FACULTĂȚI/ CAMPUSURI)

Aplică Acum la Moldova Business Week 2018